تماس با ما

حریم خصوصی

بر طبق توافقنامه های موجود در این سایت، فروشگاه پروژه متعهد می شود که به حریم خصوصی کاربران خود احترام بگذارد. در این صفحه تعهدات و سیاستهای سایت در این زمینه شرح  داده می شود.
ما هرگز بدون اجازه از خودتان، دست به افشای اطلاعات خصوصی و فردی شما نخواهیم زد، مگر اینکه به موجب قانون توجیهی برای این کار وجود داشته باشد.

1-اطلاعاتی را که شما در پروفایل خود وارد میکنید جهت اطمینان خریداران نمایش داده میشود

2-آدرس پست الکترونیکی شما جهت ارتباط  خریداران با شما  نمایش داده میشوند

ممکن است فروشگاه پروژه گاه گاهی سیاست های کاری خود را بهبود و یا تغییر دهد. ما به شما  پیشنهاد می کنیم که هر چند وقت یکبار این صفحه را مطالعه کنید تا از تغییرات احتمالی  ما آگاه شوید. چنانچه هر سوالی درباره قوانین و سیاست های فروشگاه داشتید می توانید آنرا باما درمیان بگذارید.