تجزیه و تحلیل مقایسه ای کنترل بار فرکانس خودکار سیستم دو ناحیه ای با الگوریتم های فراابتکاری


با سلام
این پروژه در چهار فایل شبیه سازی شده است که یکی شاملتجزیه و تحلیل سیستم مورد نظر با الگوریتم های فراابتکاری tlbo,pso,woa,gwo برای سیستم ac ،دیگری برای سیستم ac-dc می باشد و فایل بعدی شامل تجزیه و تحلیل مقایسه ای اختلال در نواحی مختلف سیستم است .
هرکدام از الگوریتم ها نیز دارای کد اصلی و mycost خاص خود هستند که با توجه به کنترل کننده های موجود در داخل مقاله طراحی شده اند و ریزالت های هر الگوریتم نیز به صورت سیو شده در داخل فایل ها می باشد

فایل دمو

توضیحات دمو: این فایل شامل دموی تهیه شده از قسمتی از پروژه می باشد
حجم دمو:5 مگابایت
دانلود دمو