پروژه دانشکده هنر و معماری


دانشکده هنر و معماری

شامل :

ساختمان اول:

زیرزمین:نماز خانه خواهران و برادران،تاسیسات، غذاخوری(غذاخوری اساتید،غذاخوری خواهران، غذاخوری برادران، آشپزخانه

پلان طبقه همکف :(لابی اداری،سرویس بهداشتی خواهران و برادران، سالن چند منظوره، سالن ژوژمان،آمفی تیاتر (سالن انتظار آمفی تیاتر، سالن آمفی تیاتر،اتاق پروژکسیون،انباری، اتاق گریم، اتاق برق)

طبقه اول :حراست، دبیرخانه،اتاق مدیران گروه(موسیقی،عکاسی، تیاتر، معماری) اتاق کارشناسان گروه(موسیقی، عکاسی، تیاتر، معماری)، بایگانی، آموزش،آبدارخانه،پژوهش،امور فرهنگی،معاونت،رییس،اتاق اساتید،امورمالی،امور دانشجویی،فارغ التحصیلان،سالن کنفرانس، سرویس بهداشتی خواهران و برادران

طبقه دوم:سرویس بهداشتی خواهران و برادران، سالن سمعی بصری(اتاق مسیول سالن،آبدارخانه،انباری،سرویس بهداشتی،دو سالن اصلی)انتشارات، کتابخانه(فضای جستجو،کتابدار،مخزن باز،امانات، سالن مطالعه

ساختمان دوم:

زیرزمین :انباری،تاسیسات

طبقه همکف :لابی دانشکده عکاسی، چهار آتلیه عکاسی،سرویس بهداشتی خواهران و برادران

طبقه اول :لابی،چهار آتلیه عکاسی، سرویس بهداشتی خواهران و برادران

طبقه دوم :لابی،سه کلاس،دو لابراتور سیاه و سفید،سرویس بهداشتی خواهران و برادران

ساختمان سوم:

زیرزمین، انباری، تاسیسات، سالن بزرگ موسیقی

طبقه همکف :لابی دانشکده موسیقی،چهار سالن کوچک موسیقی،دو انباری،سرویس بهداشتی خواهران و برادران

طبقه اول :لابی،چهار سالن کوچک موسیقی،دو انباری،سرویس بهداشتی خواهران و برادران

طبقه دوم :لابی،آموزشگاه ساز،چهار کلاس،سرویس بهداشتی خواهران و برادران

ساختمان سوم :

زیرزمین :انباری، تاسیسات

طبقه همکف :لابی دانشکده تیاتر،چهار سالن کوچک تیاتر، دو انباری،سرویس بهداشتی خواهران و برادران

طبقه اول :لابی، چهار سالن کوچک تیاتر، دو انباری،سرویس بهداشتی خواهران و برادران

طبقه دوم:لابی،چهار کلاس، سرویس بهداشتی خواهران و برادران

ساختمان چهارم:

زیرزمین :انباری، تاسیسات

طبقه همکف :لابی دانشکده معماری، چهار آتلیه معماری،سرویس بهداشتی خواهران و برادران

طبقه اول :لابی، چهار آتلیه معماری، سرویس بهداشتی خواهران و برادران

طبقه دوم :لابی، انباری،دو کلاس ماکت سازی، سه کلاس،سرویس بهداشتی خواهران و برادران

دو نما

دو برش

سایت پلان(فضا سازی، آمفی تیاتر رو باز


فایل دمو

توضیحات دمو: دانشکده هنر و معماری، پلان، دونما، دو برش،سایت پلان
حجم دمو:1 مگابایت
دانلود دمو