پلاک خوان

پردازش تصویر

1397/4/2 8:54 PM

توضیحات

سورس نرم افزار پلاک خوان با زبان سی شارپc#  و کتابخانه opencv و الگوریتم sift

نرم افزار  به صورت دریافت تصویر ورودی از دوربین کار بکنه

و تست نرم افزار باید 80 درصد پلاک ها را ocr  درست تشخیص بدهدرخواست کننده: amir_sh1


وضعیت: بسته