آموزش عودت و شکایت از پروژه

عمومی

1401/12/25 22:32:56

شما می توانید بعد از خرید به مدت یک هفته در صورت مشکل در پروژه اقدام به شکایت از پروژه نمایید و مبلغ خرید خود را دریافت نمایید و یا درصورتی که پروژه را خریداری نکرده اید اما نسبت به پروژه شکایت دارید با تکمیل فرم گزارش تخلف شکایت خود را ثبت نمایید

*در صفحه پروژه مربوطه گزینه گزارش تخلف انخاب نمایید.


در صفحه باز شده اطلاعات تماسی به همراه توضیحات خود را وارد نمایید


اگر پروژه را خریداری کرده اید و می خواهید از آن شکایت نمایید در کادر نوع گزینه فایل را خریده ام انتخاب نمایید و شماره پیگیری و شماره حساب خود را وارد نمایید تا در صورت تایید مبلغ پروژه به حساب شما واریز گردد.

تاریخ ثبت: 1401/12/25 10:32 PM

دسته بندی: عمومی