جزوه عربی


جزوه عربی
مبحث ترجمه و تعریب

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:50 کیلوبایت
دانلود دمو