ترجمه مقاله تخصصی Research of Multi-path Routing Protocol Based on Parallel Ant Colony Algorithm Optimization in Mobile Ad hoc Networks تحقیقات چند مسیری پروتکل بر اساس بهینه سازی الگوریتم موازی مورچه در شبکه های تک کاره موبایل


ترجمه تخصصی مقاله

Research of Multi-path Routing Protocol Based on Parallel Ant Colony
Algorithm Optimization in Mobile Ad hoc Networks

تحقیقات چند مسیری پروتکل بر اساس بهینه سازی الگوریتم موازی مورچه در شبکه های تک کاره موبایل

فایل دمو

توضیحات دمو: دموی ترجمه مقاله research of multi-path routing protocol based on parallel ant colony algorithm optimization in mobile ad hoc networks
حجم دمو:11 کیلوبایت
دانلود دمو