پروژه مدل سازي جريان ورود موتور به شركت سايپا با نرم افزار آرنا arena


پروژه مدل سازي جريان ورود محموله موتور به داخل شركت خودروسازي سايپا با استفاده از نرم افزار arena

فایل دمو

توضیحات دمو: پروژه مدل سازي با نرم افزار arena
حجم دمو:17 کیلوبایت
دانلود دمو