کتاب General Aspects of Bridge Design ، جوانب عمومی طراحی پل


کتاب General Aspects of Bridge Design، جوانب عمومی برای طراحی پل

فایل دمو

توضیحات دمو: دموی کتاب general aspects of bridge design، جوانب عمومی برای طراحی پل
حجم دمو:12 کیلوبایت
دانلود دمو