شبکه های حسگر بی سیم


مکان یابی در شبکه های حسگر بی سیم

سنسورها در شبکه های حسگر بی سیم همیشه به صورت ثابت مورد استفاده قرار نمی گیرند و مکان آن ها در هر لحظه تغییر می کند. یکی از مسایلی که در شبکه های حسگر بی سیم مطرح است، آگاهی از محل دقیق قرارگیری این حسگرها در هر لحظه در محیط مورد نظر است. زیرا در بیشتر کاربردها اطلاعات ارسالی از سوی حسگرها بدون آگاهی از محل دقیق آن ها بدون معنی است. . از میان روش های مورد استفاده برای حل مسئله مکان یابی در شبکه های حسگر بی سیم، الگوریتم های مبتنی بر تبرید تجریدی به دلیل شباهت ذاتی که در فلسفه خود با مسئله مکان یابی مکان حسگرها در شبکه حسگر بی سیم وجود دارد جایگاه خاصی در حل این مسئله پیدا کرده است و بیشتر مطالعات به این سو سوق داده شده است. در این تحقیق با ارایه چند پیشنهاد نسبت به توسعه این الگوریتم اقدام شده است. دو پیشنهادات اصلی در این تحقیق مطرح شده است. این پیشنهادات با هدف کاهش فضای جستجو از کل محیط به یک ناحیه کوچک تر به منظور بالابردن سرعت و دقت شبکه مکان یابی مطرح شده است. پیشنهاد اول در مورد تخمین اولیه مکان حسگرها پیش از شروع الگوریتم است. پیشنهاد دوم استفاده از گره های راهنمای مجازی در تخمین مکان دقیق حسگرها است. یک تغییر نیز در تعریف تابع هزینه پسشنهاد شده است که بر مبنای آن تعریف برطرف کردن مشکل ابهام وارونگی با سرعت بالاتری انجام می شود. نتایج آزمایش ها نشان داده است که الگوریتم های پیشنهادی می توانند در شرایط مختلف با در نظر گرفتن درصدهای مختلف نویز دقت مکان یابی را ارتقا دهند و درصد خطا تا حدود 50 درصد کاهش یافته است. همچنین الگوریتم پیشنهادی در شبیه سازی ها سرعت قابل قبولی از خود نشان داده است و در بعضی حالت توانسته است نسبت به الگوریتم پایه و الگوریتم PSO با سرعت بالا تری مسئله را حل کند.

فایل دمو

توضیحات دمو: شبکه های حسگر بی سیم
حجم دمو:1 مگابایت
دانلود دمو