ترجمه مقاله Soil Erosion Estimation Using Remote Sensing Techniques in Wadi Yalamlam Basin, Saudi Arabia


ترجمه تخصصی مقاله Soil Erosion Estimation Using Remote Sensing Techniques in
Wadi Yalamlam Basin, Saudi Arabia


فایل دمو

توضیحات دمو: دموی ترجمه مقاله soil erosion estimation using remote sensing techniques in wadi yalamlam basin, saudi arabia
حجم دمو:11 کیلوبایت
دانلود دمو