ترجمه مقاله Using fuzzy FMEA and fuzzy logic in project risk management،استفاده از FMEA فازی و منطق فازی در مدیریت ریسک پروژه


ترجمه مقاله Using fuzzy FMEA and fuzzy logic in project risk
management،استفاده از FMEA فازی و منطق فازی در مدیریت ریسک پروژه

فایل دمو

توضیحات دمو: دموی ترجمه using fuzzy fmea and fuzzy logic in project risk management
حجم دمو:10 کیلوبایت
دانلود دمو