الگوی ترجمه جمله به جمله داستان های انگلیسی


الگوی ترجمه جمله به جمله داستان های انگلیسی

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:36 کیلوبایت
دانلود دمو