آمار احتمال راس-شلدون- فارسی +حل تمرین فارسی


آمار احتمال راس-شلدون- فارسی +حل تمرین فارسی

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:5 کیلوبایت
دانلود دمو