آ موزش کامل طراحی نمودار پایگاه داده (Erd) در Power Designer


آ موزش کامل طراحی نمودار پایگاه داده (Erd) در Power Designer

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:13 کیلوبایت
دانلود دمو