پروژه درس تولیدات پراکنده و خورشیدی


این پروژه شامل 9 فایل ( شبیه سازی ها، فایل مقاله، خلاصه، نحوه ی اجرای برنامه و ...) می باشد.

موضوع پروژه در مورد تولیدات پراکنده ( پیل سوختی و خورشیدی و ...) میباشد.

فایل دمو

توضیحات دمو: فایل خلاصه
حجم دمو:11 کیلوبایت
دانلود دمو