زباله های اتمی


عنوان: محیط زیست ، زباله های اتمی

تعداد صفحه : 34 صفحه

نوع فایل: Powerpoint

مناسب برای دانشجویان شیمی ، محیط ریست

توضیحات: مواد زائد راديواكتيو يا زباله هاي اتمي ، عایق سازی زباله های هسته ای ، گردش مواد رادیواکتیو در طبیعت، راه های دفن زباله های هسته ای و ...

فایل دمو

توضیحات دمو: زباله های اتمی
حجم دمو:416 کیلوبایت
دانلود دمو