ترجمه کتاب مدیریت پروژه (project management)


ترجمه کتاب مدیریت پروژه (project management)

فایل دمو

توضیحات دمو: فایل دموی ترجمه کتاب مدیریت پروژه
حجم دمو:15 کیلوبایت
دانلود دمو