بررسی عدم قطعیت در ارزیابی اثرات محیط زیست و استفاده از منطق فازی جهت مدیریت آن


بررسی عدم قطعیت در ارزیابی اثرات محیط زیست و استفاده از منطق فازی جهت مدیریت آن

مژگان میرزایی

چکیده

به طور کلی طبیعت و محیط زیست، با پیچیدگی، پویایی و عدم قطعیت همراه است. دانش محدود از طبیعت و نبود داده های کافی و حجم زیاد داده های کیفی از دلایل نگاه ویژه ی ما به منطق فازی در ارزیابی اثرات است. اساسا ما در طبیعت توانایی اندازه گیری با هر درجه از دقت خاص محرومیم. از این رو با عدم قطعیت در اطلاعات و یک ارزشگذاری کیفی که باید به اهمیت اثر بدهیم روبرو هستیم. این عدم قطعیت را به راحتی می توان با مجموعه های فازی مدلسازی نمود. منطق فازی به دلیل دارابودن مفاهیم ساده و انعطاف پذیر، کار با داده های مبهم و مدلهای پیچیده، میتواند کارساز واقع شود. منطق فازی به خوبی به ابهامات، صورتبندی ریاضی بخشیده و زمینه را برای تصمیم گیری و استدلال در مورد آنها فراهم می سازد. اغلب، پيچيدگي سيستم هاي زيستي و فقدان دانش ما از نحوه برهم كنش اجزاء آنها باعث شده است كه درك صحيح ارتباطات و واكنش آنها به تغييرات بسيار دشوار باشد، كه در نتيجه انجام تحليل هاي صحيح به منظور ارزيابي اثرات محيط زيستي را بسيار دشوار نموده است تا جايي كه در بسياري از مواقع نتايج اين ارزيابي ها با آنچه در واقعيت روي مي دهد فاصله بسيار دارد و اين به معني عدم قطعيت در نتايج ارزيابي مي باشد. در ارزیابی اثرات محیط زبست منابع عدم قطعیت مربوط به دو بخش فرایند ارزیابی یعنی پیش بینی اثرات و ارزیابی اهمیت و معنی داری آن هاست. با كمك منطق فازي از كل گويي و مطلق گويي در ارزيابي دور شده و ارزيابي اثرات به طرف قضاوتي درست تر و واقعي تر سوق داده مي شود. منطق فازي در عصر فعلي كه تغييرات سريع همراه با پيچيدگي هاي بغرنج همراه شده، مي تواند جوابي مناسب براي اين شرايط باشد. كاربرد منطق فازي در ارزيابي اثرات محيط زيستي نقطه شروعي در برابر روش هاي سنتي ارزيابي و ارتقاي كيفيت مطالعات ارزيابي خواهد بود.

کلمات کلیدی: عدم قطعیت، منطق فازی، محیط زیست،

Scrutiny of uncertainty in the environmental impact assessment and the use of fuzzy logic to management it

Mojgan Mirzaei

In general, nature and the environment are associated with the complexity, dynamics and uncertainty. Limited knowledge of nature and the lack of sufficient data and large amounts of qualitative data is the reason importance of the fuzzy logic in the Impact Assessment. Basically, we don t have ability to measure with any degree of precision in nature. Hence, we face with uncertainties in information. This uncertainty can easily be modeled with fuzzy sets. Due to having simple and flexible fuzzy logic concepts, working with ambiguous data and complex models can be effective. Often, the complexity of biological systems and the lack of knowledge of the interaction of components have caused very difficult understanding of communication and response to changes; As a result, accurate analysis is difficult to assess the environmental effects. So that in many cases the results of this assessment is far from what happens in reality and this means is uncertainty in the results of the evaluation. In environmental impact assessment, source of uncertainty is related to the anticipated effects and assessment of their importance and significance. Using fuzzy logic, impact assessment is pushed more accurate and more realistic judgments. Fuzzy logic in the current era that rapid change is associated with complexity can be appropriate answer for this condition. The application of fuzzy logic in environmental impact assessment would be starting point against traditional methods of evaluating and improving the quality of studies.

Keywords: uncertainty, fuzzy logic, environment.

فایل دمو

توضیحات دمو: دمو
حجم دمو:13 کیلوبایت
دانلود دمو


توجه:

- کاربران گرامی، بعد از خرید، می‌توانید تا یک هفته فایل خریداری شده را تست نمایید. در صورتی که هر گونه تفاوتی با توضیحات ارائه شده وجود داشته باشد، از بخش "گزارش تخلف" استفاده کنید و درخواست بازگشت مبلغ را ثبت کنید.
- در صورتی که سؤال تخصصی در مورد پروژه دارید، با فروشنده پروژه از بخش "فروشنده محصول" در تماس باشید.
- برای خرید نیاز به ثبت نام نمی باشد.

- شماهم میتوانید فایل های الکترونیکی خود را رایگان برای فروش قرار دهید.