بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو


بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو

دوستان مقاله زیر مفید می باشد و به دقت و با همراهی استاید مجرب تهیه شده است.

امیدوارم مطالعه کنید و برای شما عزیزان مفید و سازنده باشد.

چکیده ی مقاله فوق به صورت زیر می باشد امیدوارم دوستان استفاده لازم را ببرند.

پژوهش حاصل یک سال مطالعه میدانی است که برای ارزشیابی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو انجام شد.

در این مقاله از روش کلاوسون که یکی از متداول ترین روش های بررسی تفرجگاه هاست و برای ارزشیابی اواع سیستم های تفریحی به کار گرفته می شود.

برای آگاه شدن از نظر مردم بهره گرفته شد و با تنظیم پرسش نامه هایی بررسی شد.

پارک ملی بمو پتانسیل های طبیعت گردی بالقوه ای از نظر محیطی و طبیعی برای جذب طبیعت گرد دارد.

دوستانی که مقاله خاصی را می خواهند انجام دهند و با مشکل مواجه شدند می توانند با ما در میان بگذارند و مقاله مورد نظر خود را انجام دهند.

از همراهی شما دوستان عزیز و گرامی متشکریم.

موفق و موید باشید

کلمات کلیدی:

بازدیدکنندگان،بمو، پارک ملی، روش کلاوسون، نیازهای تفرجی،


فایل دمو

توضیحات دمو: دمو
حجم دمو:10 کیلوبایت
دانلود دمو