تجارت الکترونیکی


Network Marketing از آمريكا آغاز شد وبزرگترين شركتها در اين زمينه در آنجا هستند. در آمريكا از هر چهار نفر يك نفر به نحوي با اين صنعت مرتبط است.MWM يك تجارت بهينه است كه به شما قدرت ايجاد يك سازمان فروش با درآمد عالي را ميدهد. از ساليان گذشته تا بحال شركتهايي مانندBlue Sky توليد كننده لوازم ورزشي در آلمان و AM Ways ،توليد كننده مواد شوينده در آمريكا، به روش Multi-Level Marketing يا MLM كار مي كنند كه اشكالاتي به شرح ذيل دارد:

middot;محدوديت زماني براي پركردن

middot;پرداخت سودماهانه

middot;پورسانتهاي كمتر براي سطوح پايينتر

middot;دريافت حق عضويت ماهانه

middot;محدوديت مكاني

باگسترش ارتباطات مانند پست و اينترنت در دنيا و همچنين مبادلات الكترونيكي مانند كارتهاي اعتباري، NWM هم رو به رشد نهاد. برخي از مزاياي اين تجارت به شرح ذيل مي باشند:

middot;حذف تبليغات

middot;حذف واسطه ها

middot;سرمايه اوليه كم

middot;توليد پس از سفارش

IAC، بخش اقتصادي ديوان لاهه، به شكايتها در زمينه NWM از راه دور رسيدگي ميك ند وشركت گلود كوييست در اين دادگاه داراي تريبون است.

دلايل انتخاب NWM توسط گولدكوييست:

1. Simple To Do :كار را به آساني ياد مي گيريم و به ديگران هم ياد مي دهيم.

2. حذف تبليغات، حذف واسطه ها،سرمايه اوليه كم، توليد پس از سفارش،خواب پول وسقف درآمد

دلايل انتخاب محصول طلا در گولدكوييست:

1. فاس نمي شود.

2. جذابيت جهاني دارد.

3. فلز ارزشمندي است.

4. نوعي نقدينگي است.

5. دماسنج ترس است.

تعداد صفحه:62

قابل ویرایش

فایل دمو

توضیحات دمو: دمو فایل
حجم دمو:36 کیلوبایت
دانلود دمو