ارزیابی کار و زمان


پروژه شامل 34 صفحه میباشد شامل جدول ها فلوچارت ها و عکس های بسیاری از کارخانه و محصولات مورد بررسی

فایل دمو

توضیحات دمو: با این پروژه نمره کامل را از آن خود کنید
حجم دمو:577 کیلوبایت
دانلود دمو