نقشه های تاسیسات مکانیکی یک پروژه تجاری با 2000 مترمربع زیربنا


نقشه های ازبیلت یک پروژه تجاری شامل 4 طبقه روی همکف، همکف و زیرزمین دارای که طبقات منفی 1، همکف و مثبت 1 به صورت تک واحدی و طبقات 2، 3 و 4، هر کدام شامل 4 واحد تجاری هستند.

نقشه های تاسیسات شامل نقشه های لوله کشی آتش نشانی، آب سرد و گرم مصرفی، لوله کشی فاضلاب و کانال کشی داکت اسپیلت میباشد.

پروژه مورد نظر دارای 2000 مترمربع زیربنا است.

این پروژ] دارای 18

فایل دمو

توضیحات دمو: فایلی که در قالب عکس تعداد شیت های نقشه های را نشان میدهد
حجم دمو:51 کیلوبایت
دانلود دمو