پروژه کامل درسی با عنوان طراحی نازل مخروطی با استفاده از روش مشخصه ها به همراه کد های MATLAB


پروژه کامل درسی با عنوان طراحی نازل مخروطی با استفاده از روش مشخصه ها به همراه فایل word کامل و کد های MATLAB

در این پروژه به طراحی نازل بر اساس روش مشخصه ها پرداخته شده است. برای انجام این هدف، ابتدا مقدمه ای از انواع نازل ها ذکر شده و سپس به معادلات حاکم بر طراحی نازل و تجزیه این معادلات آورده شده است. برای طراحی کامل معادلات جریان نیز علاوه بر معادلات ذکر شده آورده شده است. در انتها با کد کردن معادلات در محیط نرم افزار متلب و سپس با استفاده از ابزار GUI کد مورد نظر به صورت یک نرم افزار درآمد تا به راحتی توسط کاربر قابل اجرا باشد.

واژگان کلیدی: نازل، روش مشخصه ها، متلب

فایل دمو

توضیحات دمو: چند صفحه اول به همراه چکیده
حجم دمو:24 کیلوبایت
دانلود دمو