پروژه درسی در زمینه تدوین نرم افزار طراحی مفهومی موتور موشک سوخت جامد به همراه کد MATLAB


پروژه درسی در زمینه تدوین نرم افزار طراحی مفهومی موتور موشک سوخت جامد به همراه کد MATLAB

چکیده

در این پروژه توسعه یک نرم افزار برای طراحی مفهومی موتور موشک سوخت جامد هدف قرار گرفته شد. با توجه به اینکه طراحی مفهومی اولین قدم در طراحی یک سامانه است، فرآیند تکرارهای فراوان برای رسیدن به پارامترهای هدف در طراحی مفهومی، اجتناب ناپذیر است، لذا وجود یک نرم افزار در این مرحله، علاوه بر بالابردن سرعت طراحی، دقت بیشتری را نیز به ارمغان می آورد. در این پروژه یک نرم افزار برای طراحی مفهومی موتور به زبان متلب نوشته شد.واژگان کلیدی: موتور موشک سوخت جامد- نرم افزار- متلب.

فایل دمو

توضیحات دمو: چند صفحه اول این پروژه
حجم دمو:35 کیلوبایت
دانلود دمو