دانلود پاورپوینت مدرسه هنر سنگاپور

این پاور پوینت 30 صفحه ای شامل اطلاعات کامل این مدرسه به همره عکس ها و پلان ها و سایت پلان و مقاطع می باشد. امدوارم که مفید واقع شود.


این پاور پوینت 30 صفحه ای شامل اطلاعات کامل این موزه به همره عکس ها و پلان ها و سایت پلان و مقاطع می باشد.


سرفصل ها:


-مدرسه هنر با سقفی پوشیده از چمن در سنگاپور


-پشت بام مدرسه هنر


-فضای سقف


-هدف از طراحی این مدرسه


-تحلیلی از نور و نما در ساختمان


-تحلیل سایت پلان


-عکس های سایت پلان


-تاکید ساختمان بر طبیعت


-سایر عکس ها، و پلان ها و مقاطع، و عکس های فضهای داخلی مدرسه


امدوارم که مفید واقع شود.

فایل دمو

توضیحات دمو: چند صفحه از این پاور بصورت عکس قرارداده شده است.
حجم دمو:731 کیلوبایت
دانلود دمو