دانلود پاورپوینت مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک

این پاور پوینت 43 صفحه ای شامل اطلاعات کامل این موزه به همره عکس ها و پلان ها و نما ها، سایت پلان و مقاطع می باشد. امدوارم که مفید واقع شود.


این پاور پوینت 43 صفحه ای شامل اطلاعات کامل این موزه به همره عکس ها و پلان ها و نما ها، سایت پلان و مقاطع می باشد.


سرفصل های این پاور پوینت:


-جان هیدک


-عکس و توضیحات مربوط به محل قرارگیری مدرسه، شکل، راهرو و آسانسور


-توضیحات مربوط به شکل حجم و نمای ساختمان


-امکانات کالبدی

-آمار ساختمان


-به ترتیب عکس های: محل قرار گیری، پلان زیر زمین (-1)، پلان زیر زمین (-2)، پلان های طبقه اول تا نهم، نما شمال و غرب، نما جنوب و شرق، مقطع A، مقطعB ، اسکیس، ماکت


-برنامه آموزشی


-نتیجه گیری


امدوارم که مفید واقع شود.

فایل دمو

توضیحات دمو: چند صفحه از این پاور بصورت عکس قرارداده شده است.
حجم دمو:955 کیلوبایت
دانلود دمو