ترفندهاي اكسل برای متخصصان زنجيره تامين

محیط مدیریت زنجیره تأمین نیاز به بینش بالاي ذوقي و هنري ، تكنيك طوفان مغزی ، ابتکار و خلاقيت در کنار مهارتهاي فنی معمول دارد. با این حال ، اگر بخواهيد در مدیریت زنجیره تأمین، حرفه ای و پويا باشيد، باید بدانید که نکات و ترفندهای Excel در هنگام کار روزمره در هرگونه از فعالیتهاي مدیریت و لجستیک زنجیره تامین مفید است.


دانستن نكته ها و ترفندهاي اكسل براي متخصصان زنجيره تامين در تمام سطوح داراي اهميت است. بعضا مشاهده شده افرادي با رزومه هاي عالي در حوزه زنجيره تامين كه وقتي از آنها خواسته مي شود از فرمولهاي ساده اكسل مانند VLOOKUP يا Pivot Table استفاده كنند، دچار مشكل مي شوند.

محیط مدیریت زنجیره تأمین نیاز به بینش بالاي ذوقي و هنري ، تكنيك طوفان مغزی ، ابتکار و خلاقيت در کنار مهارتهاي فنی معمول دارد. با این حال ، اگر بخواهيد در مدیریت زنجیره تأمین، حرفه ای و پويا باشيد، باید بدانید که نکات و ترفندهای Excel در هنگام کار روزمره در هرگونه از فعالیتهاي مدیریت و لجستیک زنجیره تامین مفید است.

استفاده از نکات و ترفندهای Excel بخش عمده ای از کار استاندارد روزانه دست اندركاران زنجيره تامين را تشکیل می دهد. يك قسمت خوبي از شغل متخصصان زنجيره تامين به جمع آوري داده ها، تحليل و ايجاد نتايج مفهومي براي صنعتي كه در آن كار مي كنند، اختصاص دارد. تمام این فعالیت ها حاکی از گذراندن مدت زمان قابل توجهی از زمان مفید در محیط صفحه گسترده اکسل است.

به همین دلیل ، 24 نکته و ترفند عالی در اکسل را گردآوری کرده ایم که هر حرفه ای در حوزه مدیریت زنجیره تأمین باید بداند، یاد بگیرد و در آن خبره باشد.

فایل دمو

توضیحات دمو: تصوير عنوان فايل اصلي
حجم دمو:4 کیلوبایت
دانلود دمو