ساخت فرودگاه قم

ساخت فرودگاه قم


در دنياي امروز که هر روزه به سرعت زندگي افزوده مي شود حل مسائل مربوط حمل و نقل سريع و بي دغدغه را مي توان کانون توجه همه اشخاص مرتبط با اين سرعت دانست. حال فرودگاهها که نقش اساسي در همه ابعاد حمل و نقل دارند وظايف سنگيني را بر دوش دارند تا بتوانند به بهترين نحوه کالاها و اشخاص را در پرتو حضور هواپيما به مقاصد مورد نظر برساند . فرودگاه محلي است که براي نشت و برخاست هواپيما تعيين شده است.فرودگاه، فضايي است که براي نشست و برخاست وسايل پرنده از قبيل بالگرد، هواپيماهاي مسافربري، نظامي، کشاورزي و غيره استفاده مي شود بسته به مورد مصرف و نياز براي هر منطقه فرودگاه طراحي مي کنند و مي سازند. مسافر، فرودگاه و هواپيما هر سه نيازمند يکديگرند تا بتوانند چرخه اي مطلوب که رسيدن به هدف نهايي يعني حمل و نقل ايمن و سريع است دست يابند . جايگاه و نقش حمل و نقل در ابعاد مختلف سياسي اجتماعي و اقتصادي در جوامع امروزي بر کسي پوشيده نيست و فرودگاه در کنار مابقي پايانه ها از حساس ترين بازيگر اين نقش هستند. توسعه روز افزون صنعت هواپيما سازي و تمايل هر چه بيشتر در جهت صرفه جويي در زمان جابجايي افراد و کالا باعث گسترش صنعت ترابري هوايي بطور جدي گرديده است. انتقال و مبادله سريع فرهنگ و دانش چه در سطح بين المللي و چه در سطح داخل يك کشور، جهانگردي و درآمد حاصل از آن و مقاصد نظامي و دفاعي نيز علاوه بر دو مورد فوق از دلايل گسترش ترابري هوايي مي باشند. سيستم حمل و نقل هوايي بر خلاف ساير مدلهاي حمل و نقل هنوز به مرحله ي نثبيت شده اي نرسيده است . زيرا صنعت هواپيما سازي در مرحله تکوين بوده و هرلحظه انتظار ورود هواپيما جديد ،با مشخصات بهتر وجود دارد. بنابراين طراحي و محاسبه فرودگاه بگونه اي انجام شود که به بازار آمدن هواپيماهاي غول پيکر جديد و يا هواپيماهاي داراي خصوصيات پروازي بهتر باعث از رده خارج شدن آن نگردد.

فایل دمو

توضیحات دمو: این فایل ،دموی فایل اصلی پروژه است.
حجم دمو:14 کیلوبایت
دانلود دمو