ضربه قوچ


این یک پروژه کامل محاسبات ضربه قوچ می باشد.

فایل دمو

توضیحات دمو: توضیحات و محاسبات کامل ضربه قوچ
حجم دمو:498 کیلوبایت
دانلود دمو