ترجمه مقاله Rethinking Marketing بازنگری بازاریابی


مقاله انگلیسی و ترجمه Rethinking Marketing ،بازنگری بازاریابی

فایل دمو

توضیحات دمو: دموی ترجمه بازنگری بازاریابی rethinking marketing
حجم دمو:11 کیلوبایت
دانلود دمو