ترجمه مقاله مدل سازی عددی فشار آب در انتشارترک های بتنی Numerical Modeling of Water Pressure in Propagating Concrete Cracks


ترجمه مقاله انگلیسی Numerical Modeling of Water Pressure in Propagating
Concrete Cracks

Omid Reza Barani1; Saleh Majidaie2; and Mohammadnabi Mosallanejad3

مدل سازی عددی فشار آب در انتشار ترک های بتونی

فایل دمو

توضیحات دمو: دموی ترجمه مدل سازی عددی فشار اب در انتشار ترک های بتونی
حجم دمو:10 کیلوبایت
دانلود دمو