ابزار پشتیبانی فعال مدیریت استراتژیک در رباتیک


ترجمه مقاله An Active Support Instrument for Innovation in Deep Uncertainty
the Strategic Management Ingredients in Robotics and Mechatronics


فایل دمو

توضیحات دمو: دموی ترجمه مقاله ابزار پشتیبانی فعال برای نوآوری در عدم قطعیت عمیق - مواد تشکیل دهنده مدیریت استراتژیک در رباتیک و مکاترونیک
حجم دمو:11 کیلوبایت
دانلود دمو