مقاله تخصصی اثربخشی شیاف دیکلوفناک در کاهش درد کتف وشانه پس از کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک


مقاله تخصصی اثربخشی شیاف دیکلوفناک در کاهش درد کتف وشانه پس از کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک


فایل دمو

توضیحات دمو: دموی مقاله اثربخشی شیاف دیکلوفناک در کاهش درد کتف وشانه پس از کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک
حجم دمو:11 کیلوبایت
دانلود دمو