کتاب انگلیسی آنالیز تصمیم چند معیاری (Multi-Criteria Decision Analysis)


کتاب انگلیسی آمالیز تصمیم چند معیاری

(Multi-criteria Decision Analysis)

فایل دمو

توضیحات دمو: فایل دموی کتاب آنالیز تصمیم چند معیاری
حجم دمو:10 کیلوبایت
دانلود دمو