نقشه اتوکد منطقه 7 تهران


نقشه کامل منطقه 7 تهران،بصورت اتوکد.
به همراه پارسل بندی دقیق،مشخص نمودن کلیه کاربری ها و راهنمای نقشه و توضیحات کامل.

فایل دمو

توضیحات دمو: عکس هایی از نقشه دراین فایل گنجانده شده است.
حجم دمو:1 مگابایت
دانلود دمو