ترجمه مقاله The application of remote sensing techniques to the study of ophiolites ،استفاده از تکنیک های سنجش از راه دور برای مطالعه افیولیت


ترجمه مقاله انگلیسی The application of remote sensing techniques to the study of ophiolites

استفاده از تکنیک های سنجش از راه دور برای مطالعه افیولیت

فایل دمو

توضیحات دمو: دموی ترجمه استفاده از تکنیک های سنجش از راه دور برای مطالعه افیولیت
حجم دمو:11 کیلوبایت
دانلود دمو