دستنامه برنامه ریزی استراتژیک


کتاب دستنامه مدیریت استراتژیک بطور خلاصه درس مدیریت استراتژیک را توضیح میدهد

فایل دمو

توضیحات دمو: صفحه ی اول کتاب دستنامه
حجم دمو:304 کیلوبایت
دانلود دمو