(مبانی هنرهای تجسمی در طراحی داخلی( کادر و نقطه


(مبانی هنرهای تجسمی در طراحی داخلی( کادر و نقطه)، استفاده برای عموم، 19 صفحه به صورت pdf و همراه با تصویر

فایل دمو

توضیحات دمو: (مبانی هنرهای تجسمی در طراحی داخلی( کادر و نقطه
حجم دمو:162 کیلوبایت
دانلود دمو