استاتیک


جزوه مربوط به نیمسال دوم ۹۵-۹۶ میباشد.

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:11 کیلوبایت
دانلود دمو