تئوری احتمالات


جزوه مربوط به نیمسال دوم ۹۶-۹۷ میباشد.

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:42 کیلوبایت
دانلود دمو