جبر خطی


جزوه مربوط به نیمسال دوم ۹۵-۹۶ میباشد.

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:35 کیلوبایت
دانلود دمو