زمین شناسی


جزوه مربوط به نیمسال اول ۹۶-۹۷ میباشد.

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:44 کیلوبایت
دانلود دمو