ریزپردازنده و زبان اسمبلی


جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۷-۹۶

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:38 کیلوبایت
دانلود دمو