روش های رسمی در مهندسی نرم افزار


سوالات منتخب و مطالب تدریس شده در درس روش های رسمی در مهندسی نرم افزار جهت امتحان پایان ترم مربوط به نیم سال دوم ۹۷-۹۶

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:41 کیلوبایت
دانلود دمو