آمار و احتمالات مهندسی


نیم سال اول ۹۷-۹۶

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:23 کیلوبایت
دانلود دمو