تحلیل و طراحی سیستم ها


جزوه تحلیل و طراحی سیستم ها که در نیم سال دوم ۹۶-۱۳۹۵ تا صفحه ۱۰۰ تدریس شد .

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:39 کیلوبایت
دانلود دمو