تامین مالی مسکن


فایل پاورپوینت تامین مالی مسکن در درس مسکن شهرسازی شامل :

جهت گیری های کلی در توسعه نظام تامین مالی مسکنپ

ویژگهای نظام تامین مالی مسکن ایران

روند نظام تامین مالی مسکن در کشورهای توسعه یافته

تجربه سایر کشورها در بازار رهن(آمریکا، اروپا)

روشهاي تامين مالي اسلامي مسكن

راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود نظام تامین مالی مسکن ایران و....

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:388 کیلوبایت
دانلود دمو