نمونه پروژه ی کاربردی PLC


نمونه پروژه ی کاربردی PLC
برنامه نویسی ساختاریافته و توضیحات قسمت ها (زبان فارسی)

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:29 کیلوبایت
دانلود دمو