مبانی مکانیک پرواز هواپیما


مبانی مکانیک پرواز هواپیما

انگلیسی

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:12 کیلوبایت
دانلود دمو